Contact

P.

219 299 3391

E.

yixi.wang.work@gmail .com

Contact Me

© 2023 by Yixi (Rosie) Wang. 

yixi.wang.work@gmail.com​  |  Tel: 219-299-3391